LASTEN JA NUORTEN TERAPIA

Lasten ja nuorten terapia

Lasten mieliala- ja käyttäytymispulmat syntyvät useimmiten, kun esimerkiksi opettajan tai koulukavereiden kanssa menee sukset ristiin tai kotona välit sisarusten tai muun perheen kanssa takkuavat. Siksi pidän tärkeänä, että lapselle ja nuorelle merkittävät ihmiset otetaan huomioon terapiassa. Lapsen tai nuoren oma kokemus on kuitenkin terapiatyöskentelyssä keskeisin. Hän on päähenkilö.

Miten lapsi tai nuori pääsee terapiaan?

Jätä yhteystietosi oheiselle lomakkeelle. Otan yhteyttä ja voimme sopia ensimmäisen ajan. Jos olet epävarma, jätä silti tietosi, niin voimme keskustella tilanteestasi ja erilaisista mahdollisuuksista puhelimitse. Se ei maksa mitään eikä sido sinua mihinkään.

Työskentelytapojen yhdistäminen on tehokasta

Olen työskennellyt lasten ja nuorten ja heidän perheidensä sekä muiden läheisten ihmisten kanssa toistakymmentä vuotta mm. kriisityössä, lastensuojelussa, Nuorten Kriisipisteessä, perheneuvoloissa ja yksityisvastaanotolla. Erilaisten työskentelytapojen yhdistäminen on osoittautunut tehokkaaksi. Lasten ja nuorten terapiassa käytän sekä voimavaralähtöisiä, systeemisiä, kognitiviisia että taideterapialähtöisiä työtapoja.

Olen huomannut että erilaiset kognitiiviseen terapiaan pohjautuvat harjoitukset voivat olla lasten ja nuorten terapiassa suureksi avuksi, kun tutkitaan ja harjoitellaan uusia tapoja olla sisäisten ja ulkoisten kokemusten kanssa.

Taideilmaisulliset keinot auttavat lasta ja nuorta vähitellen jäsentämään kokemuksiaan. Hän pystyy siten puhumaan niistä, tulemaan kuulluksi ja kohdatuksi ja myös ymmärretyksi, niin itselleen kuin toiselle.

Voimavaralähtöiset menetelmät lähtökohtaisesti näkevät että ongelma on vain ongelma. Lapsi tai nuori itse ei ole ongelma. Ongelmat ovat tilannesidonnaisia ja rakentuvat vuorovaikutuksessa. Ne ilmenevät ja niitä ylläpidetään kielessä, jolloin lapsesta ja nuoresta alkaa muodostua herkästi ongelmatarina.

Tuollaisessa tilanteessa lapsen ja nuoren kyvyt, taidot ja kiinnostuksen kohteet sekä haaveet ja toiveet jäävät herkästi näköalan ulkopuolelle. Myös lapsi ja nuori alkaa vähitellen nähdä itsensä ongelman kautta. Samalla heikentyy kosketus rakentaviin toimintakeinoihin sekä luottamus itseen, toisiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Lapsi tai nuori ei enää osaa nähdä omia kykyjään ja sitä, että hän on arvokas.

Voimavarakeskeisessä terapiassa pyritään rakentamaan uutta, väljempää ja rikkaampaa ymmärrystä sille, miten asiat ovat kytköksissä toisiinsa. Samalla etsitään keinoja, joilla ongelmien vaikutus vähenee ja joilla löytää toimivamman yhteyden itseen ja toisiin ihmisiin.

Kuka maksaa lasten ja nuorten terapian?

Alle 16-vuotiaiden terapian kustannuksista vastaa julkinen terveydenhuolto. Olen HUSin lasten ja nuorten taideterapian palvelutuottaja.

Nuorten psykoterapiaan voi hakea KELAlta kuntoutustukea, kun nuori on täyttänyt 16 vuotta: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia. 16–25-vuotiaan psykoterapiassa olevan nuoren vanhempien on mahdollisuus saada vanhempien ohjaukseen KELAn tukea.

Maksu- ja tukiasioiden selvittäminen voi tuntua hankalalta. Voit kysyä niistä ja hoitoon hakeutumisesta myös suoraan minulta. Jätä yhteystietosi, niin kerron tarkemmin eri mahdollisuuksista.

Terapiapalvelu Dialogos: Helsinki, Uusimaa ja Kanta-Häme

Toiminimeni on Terapiapalvelu Dialogos. Toiminta-alueeseeni kuuluvat Helsinki sekä tarpeen mukaan koko Uusimaa ja Kanta-Häme. Helsingissä vastaanottoni on Pikku-Huopalahdessa. Sinne on hyvät kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin.
VARAA AIKA tai KYSY LISÄÄ.