Pariterapia ja netti

Pariterapia netissä, miten se onnistuu?

On useita syitä, miksi pariterapia nimenomaan netissä voi olla hyvä ratkaisu. Monille se on käytännössä jopa ainoa mahdollisuus päästä terapiaan. Ymmärrettävästi nettiterapia herättää myös kysymyksiä: Onnistuuko pariterapia netissä? Miten nettiterapia toimii? Mitä pariterapiassa yleensä tapahtuu?

Parisuhde ja vuorovaikutus: haasteita riittää

Parisuhde on yksi ihmisen tärkeimmistä ja merkityksellisimmistä ihmissuhteista. Jokaisessa parisuhteessa on haasteellisia jaksoja. Vuorovaikutus voi herkästi ajautua kapenevaan, riitaisaan, jumiutuneeseen pattitilanteeseen, jossa yhteys toiseen voi rakoilla tai jopa katketa. Tämä voi ilmetä vaikka mökötyksenä, tiuskimisena tai riitelynä.

Parisuhteeseen voi syntyä erilaisia paineisia, puhumattomia pulmia tai kierteisiä kritiikin, vihaisuuden, loukkaantumisen ja pettymysten kehiä. Ne saattavat viedä parin etäälle toisistaan.

Parisuhteen sisäisten ristiriitojen lisäksi suhteen ulkopuoliset tapahtumat voivat haastaa parisuhdetta. Esimerkiksi taloudelliset vaikeudet, läheisen sairaus, onnettomuudet jne. herkästi tuovat ihmisen elämään stressiä, joka helposti kanavoituu läheisiin ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen. Onnellisina pidetyt tapahtumatkin, kuten avioliiton solmiminen, lapsen syntymä tai lapsen itsenäistyminen kotoa voivat haastaa parisuhteen kuvioita yllättävästi.

Mitä nopeammin haasteellisia tilanteita ryhdytään selvittämään, sitä helpompaa se on. Parisuhde tarvitsee myös jatkuvaa huoltoa ja ennakoivaa huoltamista.

Pariterapia netissä on helppo ratkaisu

Verkossa tapahtuvassa pariterapiassa tavoitatte terapeutin omassa kodissanne tietokoneen äärellä. Silloin on tavallisesti myös mahdollista saada tapaamisia riittävän tiheästi viikon–kahden välein. Nettipariterapiassa tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet videopuhelut.

Teknisesti videoyhteys on varsin helppo toteuttaa. Tunnelmaltaan videopuhelu muistuttaa hyvin paljon perinteistä vastaanottoa. Myös asiakkailta saamani palaute on samansuuntaista: tuntuu kuin välimatkaa ei olisikaan. Videopuheluita varten voitte valita itsellenne sopivimman ympäristön kotoa, pihalta, autosta tai mistä vain. Yleensä paikkana on koti aikana, jolloin terapiatapaaminen on mahdollisimman häiriötön. Joskus terapiatapaamisessa on mukana lemmikkieläin tai vauva on kantorepussa unillaan.

Pariterapian kulku

Pariterapian kesto netissä on hyvin yksilöllinen, tavallisimmin kuitenkin 10–20 kertaa. Se riippuu muun muassa parin tilanteesta, työskentelyn rytmistä, asetetuista tavoitteista jne. Pariterapiassa voidaan käyttää hyvin myös erilaisia kotitehtäviä, joita puolisot voivat tehdä yksin tai yhdessä.

Pariterapia alkaa kartoitusjaksolla, jossa on tärkeää pohtia mm. millaisia tavoitteita puolisoilla on ja voiko juuri verkkoterapia avuksi vaikeuksien käsittelyssä. Työskentelyvaiheessa tutkitaan esimerkiksi niitä merkityksiä, joita puolisot antavat kokemuksilleen suhteessa. Ihmiset voivat tulkita samoja tapahtumia ja sanoja hyvin eri tavoin. Miten merkitykset ja tulkinnat ovat syntyneet, mitä niistä on seurannut, millaisiin arvoihin, tavoitteisiin ja elämän periaatteisiin ne ehkä kytkeytyvät. Millaisia jumeja ja toistumia suhteessa esiintyy, miten niitä on yritetty jo ratkaista ja mitä niistä voi oppia siten, että suhde voisi parantua.

Yleisimpiä pariterapiaan hakeutumisen syitä ovat uskottomuus, mustasukkaisuus, vuorovaikutuspulmat, jatkuva riitely, mykkäkoulu, etääntyminen, läheisyyteen, intiimiyteen ja luottamukseen sekä lasten kasvatukseen liittyvät kysymykset sekä eron uhka.

Parisuhde, unelmat ja pettymykset

Parisuhteessa aktivoituu ihmisen perusinhimilliset toiveet, tarpeet ja pelot. Toisen tarvitseminen ja haluaminen voivat herättää pelkoja torjutuksi tulemisesta ja hylkäämisestä. Parisuhteessa vaihtelevat ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen toiveet sekä vihatuksi ja rakastetuksi tulemisen tarpeet ja pelot. Parisuhteeseen myös liitetään usein unelmia ja haaveita, joissa voi pettyä, kun oppii vähitellen tuntemaan toista ja itseään suhteessa toiseen.

Parisuhde on myös alati muuttuva ja elävä tila. Alkuhuuman ja voimakkaan yhteenkuulumisen jälkeen voi yhtenä aamuna havahtua siihen että elää tuntemattoman kanssa. Toisessa voi paljastua ikään kuin yhtäkkiä liuta ärsyttäviä piirteitä. Puoliso alkaa näyttäytyä kielteisessä valossa ja suhde voi tuntua suurelta erehdykseltä. On tavallista, että tuomme parisuhteeseen omia mielikuvia ja idealisointeja toisesta, itsestä ja parisuhteesta. On tärkeää aika ajoin päivittää tietojaan itsestään, kumppanistaan, parisuhteen tilasta ja niistä tavoitteista ja arvoista, joiden mukaan elämäämme ohjaamme. Vieläkö ne ovat samat itsellä ja vieläkö ne ovat riittävästi samanlaisia puolison kanssa.

Ristiriidat ja pelot näyttäytyvät kärjistyneinä riitoina. Usein toinen vaatii ja hyökkää ja toinen puolestaan vetäytyy ja puolustautuu. Toisen käytös näyttää vihaiselta, arvostelevalta, hylkäävältä ja välinpitämättömältä, vaikka kumpikin voi syvimmiltään toivoa, että voisi olla toisen arvostama, rakastama ja hyväksymä. Kumpikin voi pelätä suhteen päättyvän. Kierre johtaa kuitenkin ajan mittaan herkästi umpikujaan, jolloin yhteys toiseen, ja myös omiin rakkauden tunteisiin todella voi katketa, kun tilan on vallannut pettymys ja vihamielisyys.

Pariterapia ei sovellu tilanteisiin, joissa parisuhteessa on runsasta päihteiden käyttöä, väkivaltaa tai jos jommallakummalla puolisoista on vakava mielenterveyshäiriö. Tällöin on suositeltavaa, että ainakin aluksi kumpikin hakee itselleen tukea erikseen esimerkiksi terveydenhuollosta tai yksilöterapiasta.

Pariterapiassa voi rohkaistua kohti uudenlaista keskustelua, jossa voi ilmentää emotionaalista herkkyyttä ja kykyä vastata toisen tarpeisiin ja jonka avulla voi saavuttaa uudenlaista turvallisuutta ja luottamusta parisuhteessa.

Tavoitteena voi olla myös oppia tunnistamaan toistuvia suhteelle vahingollisia käyttäytymismalleja sekä omaa haavoittuvuuden historiaa ja siinä sisäistyneitä malleja. Siten voidaan saada aikaiseksi korjaavia kokemuksia nykyisessä parisuhteessa nykyhetkessä. Tällöin myös parin keskinäiseen suhteeseen voi tulla tilaa ja joustavuutta, kun pari oppii ilmaisemaan luottavaisemmin tarpeitaan, tunteitaan, toiveitaan ja pelkojaan toisilleen.

Jos olet kiinnostunut pariterapiasta tai haluat kysyä jotain tai kommentoida kirjoitustani, jätä viesti. Viestisi tulee vain minun nähtäväkseni.