PARITERAPIA

Pariterapia avaa suhteen solmuja

Pariterapia on hyvä tapa avata suhteen solmuja. Tarkoitus ei ole löytää syyllisiä eikä tuomita ketään. Terapeutti tukee puolisoita löytämään rakentavia tapoja olla yhdessä ja luomaan toimivampaa yhteyttä.

Pariterapiassa tutkimme tapaanne toimia suhteessanne ja koetamme selvittää, miten tämä tapa on syntynyt. Tavoitteena on ymmärtää, mistä vaikeuksissanne pohjimmiltaan on kyse ja liittää asiat ymmärrettävään yhteyteensä. Silloin parisuhteen jumiutumia voi purkaa.

Lue myös Me Naiset -lehden juttu 16 kysymystä pariterapiasta. Siitä saat käsityksen, mitä pariterapiassa yleisesti ottaen tapahtuu.

Miten pariterapiaan pääsee?

Jättäkää yhteystietonne. Otan pian yhteyttä ja voimme sopia ensimmäisen ajan. Jos olette epävarmoja, täyttäkää silti lomake, niin voimme keskustella tilanteestanne. Se ei maksa mitään eikä sido teitä mihinkään.

Milloin pariterapia voisi auttaa?

Tavallisesti pari hakeutuu terapiaan, kun suhteen vuorovaikutus on ajautunut umpikujaan ja alkanut toistaa kuviota, joka vie kierros kierrokselta kumppaneita kauemmas toisistaan.

Pariterapiaan tullaan yleensä parantamaan suhteen läheisyyttä, lisäämään turvallisuutta ja kehittämään toimivampaa yhteyttä toiseen, jotta lukkiutunut rakkaussuhde voisi avautua uudelleen. Joskus tavoitteena voi olla myös hyvä ero tai se että pohditaan yhdessä, erotako vai ei.

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat erilaiset elämänkriisit, uskottomuus, vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, läheisyyden puuttuminen, jatkuvat riidat ja epäluottamus, mustasukkaisuus, kumppanin sairastuminen, masennus ja ahdistus sekä niin nykyiset kuin aikaisemmat traumaattiset kokemukset (kuten lapsettomuus, lapsen kuolema, onnettomuudet).

Pariterapian tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

  • Läheisempi ja turvallisempi suhde
  • Rakkauden syventäminen
  • Vuorovaikutuksen parantaminen
  • Keskustelun lisääminen
  • Lopettaa jatkuva jumiutunut riitely
  • Oppia ratkomaan ristiriidat rakentavasti
  • Toimivampi arki
  • Selvittää ristiriitoja esimerkiksi lasten kasvatuksessa
  • Selviytyä uskottomuudesta tai muusta kriisistä

Pariterapian kulku

Pariterapia alkaa yhteisellä tapaamisella, jossa kartoitetaan tavoitteita, toiveita ja epäilyksiä terapian aloittamisen suhteen. Pariterapian alussa on hyvä sopia kartoitusjaksosta joka on tavallisesti 3–4 kertaa. Sen aikana sekä parille että terapeutille muodostuu käsitys terapian tavoitteista sekä työskentelyn kohteista ja tavoista. Joskus on paikallaan sopia myös yksilötapaamisista kartoitusjaksolle. Kartoitusjaksolla määritellään myös tarvittava terapian tiheys ja arvioidaan alustavasti pituus.

Joskus jo kartoitusjakso tuo tarvittua muutosta parisuhteen pulmiin, joskus työskentely vie pidempään. Tapaamisten tiheys riippuu pitkälti parin tilanteesta. Etenkin kriisiytyneissä tilanteissa jokaviikkoinen tapaaminen on paikallaan. Tavallisesti tapaamiset sovitaan 3–4 viikon välein. Yksi tapaaminen on kestoltaan yleensä 75–90 minuuttia.

Millaisia asioita pariterapiaan liittyy?

Pariterapiassa mietimme yhdessä millaisia odotuksia, toiveita, pelkoja, tarpeita, pettymyksiä ja haaveita teillä on suhteessanne, millaista suhdetta tavoittelette ja miten sen voisi tavoittaa. Terapiassa pari pyrkii syventämään ymmärrystään toisistaan ja itsestään.  Miten erilaiset kokemukset elämässä, arvot, pelot, tarpeet ja unelmat muovaavat parisuhteen prosessia ja miten erilaiset elämän tapahtumat vaikuttavat siihen mitä parisuhteen sillalla tapahtuu?

Puolisot tuovat väistämättä suhteeseensa myös aikaisemmat ihmissuhdekokemuksensa. Siihen liittyy käsitykset siitä, kuinka voi kokea itsensä rakkauden arvoiseksi tai toista luotettavaksi ja turvalliseksi. Siihen liittyy myös meille muodostuneet tavat toimia ristiriitaisissa tilanteissa, kun koemme itsemme hylätyiksi, torjutuiksi, uhatuiksi tai petetyiksi: hyökkäämmekö vai vetäydymmekö? Lamaannummeko vai pyrimmekö löytämään ratkaisua? Tulemmeko vihaisiksi, vaativiksi, surullisiksi?

Joskus konfliktien taustalla on kokemus siitä että yhteys toiseen on haurastunut tai katkennut. Yritykset löytää takaisin yhteyteen toisen kanssa voivat olla juuttuneita ja toimimattomia nykyisessä suhteessa. Yhdessä tutkimalla voi päästä sen jäljille miten konflikteja voisi ratkoa ja tunneyhteyttä lujittaa niin, että siinä mahdollistuisi keskinäinen tuki ja luottamus.

Tavallisesti terapiassa pyritään keskustelemalla rakentamaan yhteistä ymmärrystä. Dialogisuuden, yhdessä ihmettelyn ja ymmärtämisen, avulla voi avata uusia portteja läheisyyteen. Myös terapiatilanteessa tapahtuva vuorovaikutuksen tarkastelulla tartutaan ongelmiin ja pyritään oppimaan uusia tapoja kuunnella ja vastata. Joskus voi olla paikallaan lisätä terapiatyöskentelyyn terapiatapaamisten välillä tapahtuva harjoittelua ja harjoituksia, joiden tavoitteena on auttaa jäsentämään haasteita sekä harjoittelemaan uusia taitoja.

Terapia päättyy yhdessä sovitusti siten että lopetukselle jää myös aikaa.

Pariterapiaan voi hakea KELAN kuntoutustukea:
http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia.

Jos KELAN ohjeet tuntuvat hieman vaikeilta, ette ole ainoita. Voitte mielellään kysyä minulta lisätietoja.

Terapiapalvelu Dialogos: Helsinki, Uusimaa ja Kanta-Häme

Toiminimeni on Terapiapalvelu Dialogos. Toiminta-alueeseeni kuuluvat Helsinki sekä tarpeen mukaan koko Uusimaa ja Kanta-Häme. Helsingissä vastaanottoni on Pikku-Huopalahdessa. Sinne on hyvät kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin.
VARAA AIKA tai KYSY LISÄÄ.