PERHETERAPIA

Perheterapia luo koko perheen hyvinvointia

Perhe on tärkeä. Se on useimmiten ihmisen suurin voimavaran lähde ja turvapaikka. Perheterapia pyrkii perheen hyvinvointiin. Se on paikka jossa voidaan rauhassa selvittää pulmia ja vaikeuksia, joita yhdellä tai useammalla perheenjäsenellä on.

Perheterapia on monikäyttöinen psykoterapiamuoto. Keskeistä on, että siinä työskennellään koko perheen kanssa, kun taas yksilöterapiassa vain yhden ihmisen ja hänen kokemusten kanssa.

Perheterapiassa voi löytyä keinoja keskustella ongelmista yhdessä uudella tavalla ja etsiä sitä kautta ongelmiin uusia ratkaisuja. Tarkoituksena on vähitellen oppia luottamaan kaikkien perheenjäsenten luovuuteen ja taitoihin ja luoda kaikille perheenjäsenille uusia mahdollisuuksia, kun jokaisen perheenjäsenen kokemus voi tulla jaetuksi ja kuulluksi, ja sitä kautta ymmärrettävämmäksi.

Toisin kuin usein ajatellaan, perheterapiasta on hyötyä myös aikuisena. Ei ole harvinaista että perheen vuorovaikutusvaikeudet vaikuttavat aikuistenkin (lasten) elämään. Perheterapiaan voi tulla sisaruksen kanssa, isovanhemman kanssa, serkusten kesken tai vaikkapa aikuiset sisarukset tai aikuinen lapsi vanhempansa kanssa.

Perheterapiassa voidaan sopia, millä kokoonpanolla olisi tarkoituksenmukaista työskennellä, keiden kaikkien olisi hyvä olla mukana. Joskus perheterapia on hyödyllisintä yksilöpainotteisin tapaamisin, jolloin muu perhe tai osa siitä on ehkä sovitusti mukana silloin tällöin.

Miten perheterapiaan pääsee?

Jättäkää yhteystietonne. Otan pian yhteyttä ja voimme sopia ensimmäisen ajan. Jos olette epävarmoja, täyttäkää silti lomake, niin voimme keskustella tilanteestanne. Se ei sido teitä mihinkään.

Milloin perheterapia voisi auttaa?

Joskus koko perhe menee solmuun. Taustalla voi olla elämänkriisejä tai vuorovaikutusmutkia ja -katkoja. Voi olla lapsellanne on pulmia koulussa, teillä riidellään paljon, joku perheestänne on loukkaantunut tapaturmaisesti, sairastunut vakavasti tai olette menettäneet hänet kuolemalle. Ehkä perheessänne teillä vanhempina on kestämättömiä ristiriitoja tai kenties uusperheen uudet vaatimukset ovat uuvuttamassa koko perheenne.

 Miten perheterapia toimii?

Perheterapiassa tutkimme yhdessä perheenne vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä vaikeuksia ja miten ne vaikuttavat perheen ihmissuhteisiin. Perheterapiassa ajatellaan että ongelma on usein vuorovaikutuksessa syntyvä, eikä siis niinkään siten, että juuri joku perheenjäsen olisi ongelma. Siksi perheterapiassa tutkitaan perheen keskinäistä vuorovaikutusta. Joskus perhe itse ei koe ongelmia, vaan pulmat tulevat esiin perheen ulkopuolella tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Silloin perheterapiassa myös voidaan jäsentää, mitä tämä ongelma merkitsee koko perheen kannalta sekä kunkin perheenjäsenen kannalta sekä pyritään löytämään ne tekijät, jotka toimivat perheessä voimavaroina ja suojaavina tekijöinä.

Perheterapian kesto ja tapaamistiheys vaihtelevat. Tapaamisia voi olla vaikkapa kerran viikossa tai kerran kuukaudessa. Terapiaistunto kestää yleensä 1–1,5 tuntia.

Perheterapia alkaa kolmen kerran kartoitusjaksolla, jonka jälkeen yhdessä pohdimme, onko käynnistynyt sellainen prosessi, jota olisi hyödyllistä jatkaa ja johon teillä juuri nyt olisi valmiuksia ja halua sitoutua. Joskus terapiaprosessille voi riittää muutama tapaaminen, joskus työskentely voi kestää paljon pidempään.

Joskus perheterapiaan hakeutuminen voi käynnistyä huolesta joka liittyy vanhemmaksi tulemiseen tai pikkulapsivaiheen haasteisiin, joskus siinä voidaan päätyä vanhempien pariterapiaan, perheterapeuttiseen yksilöterapiaan tai lapsi-vanhempi –perheterapiaan. Myös koko perheen mukana olo koko työskentelyjakson ajan voi olla juuri se hyödyllisin ja antoisin tapa yrittää ymmärtää mistä vaikeuksista perheessä on kyse ja miten juuri meidän perheemme voi sen kanssa oppia olemaan ja sitä ratkaisemaan.

Perheterapiaan voi saada KELAN kuntoutustukea:
http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia.

Jos KELAN ohjeet tuntuvat hieman vaikeilta, ette ole ainoita. Voitte mielellään kysyä minulta lisätietoja.

Terapiapalvelu Dialogos: Helsinki, Uusimaa ja Kanta-Häme

Toiminimeni on Terapiapalvelu Dialogos. Toiminta-alueeseeni kuuluvat Helsinki sekä tarpeen mukaan koko Uusimaa ja Kanta-Häme. Helsingissä vastaanottoni on Pikku-Huopalahdessa. Sinne on hyvät kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin.
VARAA AIKA tai KYSY LISÄÄ.