vPSYKOTERAPIA

Psykoterapia parantaa elämänlaatua

Psykoterapia auttaa sinua tunnistamaan omia tunteitasi, ajatuksiasi ja toimintaasi entistä paremmin. Tavoitteena on elämänlaatusi parantuminen ja hyvinvointisi lisääntyminen sekä ongelmallisiksi kokemiesi oireiden helpottuminen.

Terapiaan saattaa liittyä monenlaisia uskomuksia ja pelkojakin. Psykoterapiassa ei kuitenkaan ole mitään kummallista. Se on yksinkertaisesti tilaisuus, jossa voit rauhassa miettiä elämäsi haasteita toisen ihmisen kanssa.

Psykoterapia saattaa olla tehokas keino jäsentää elämääsi ja kokemuksiasi. Se auttaa selvittämään, miten aiemmat kokemukseksi ovat mahdollisesti vaikuttaneet nykyisiin vaikeuksiisi ja millaisia taitoja vahvistamalla voit vapautua elämään täydemmin. Psykoterapia voi myös vahvistaa kykyjäsi ja lisätä taitojasi elää hyvää elämää, joka on sinulle itsellesi arvokas, tosi ja merkityksellinen. Se voi saada sinut tuntemaan elämäsi mielekkäämmäksi sekä auttaa suuntaamaan elämässä eteenpäin.

Miten terapiaan pääsee?

Jätä yhteystietosi. Otan yhteyttä ja voimme sopia ensimmäisen ajan. Jos olet epävarma, jätä silti tietosi, niin voimme keskustella tilanteestasi puhelimitse. Se ei maksa mitään eikä sido sinua mihinkään.

Milloin kannattaa hakeutua psykoterapiaan?

Terapiaan kannattaa hakeutua, kun paha olo vaikeuttaa elämää. Pahan olon ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi masennus, ahdistus, pelot, unihäiriöt tai itsemurha-ajatukset.

Ahdistus, epävarmuus, pelko ja toivottomuus kytkeytyvät usein vaikeisiin elämäntilanteisiin. Elämää ja ihmissuhteita voivat vaikeuttaa erilaiset jumiutuneet kuviot ja tarkoituksettomuuden kokemus.

On syytä hakea apua, jos vaikeudet vaativat paljon huomiotasi, vievät energiaasi, rajoittavat toimintakykyäsi tai vähentävät uskoasi tulevaisuuteesi.

Miten psykoterapia etenee?

Ensimmäisellä tapaamisella kartoitamme yhdessä millaisia tavoitteita sinulla on terapiassa, mitkä vaikeudet ovat polttavimpia tällä hetkellä ja mitä odotat yhteistyöltämme. Tavallisesti on hyvä sopia ensin 3-4 kerran työskentelyjaksosta. Sen aikana sinulla on mahdollista arvioida, onko terapian aloittaminen juuri nyt sinulle sopivaa, voitko työskennellä kanssani luottamuksellisten ja kipeiden asioiden äärellä ja kuinka motivoitunut olet usein raskaaseen mutta mielenkiintoiseen terapiamatkaan.

Psykoterapia voi olla ns. lyhytterapiaa ja pitkää terapiaa. Lyhytterapia kestää keskimäärin noin kymmenen tapaamista, mutta pituus voi olla vuodenkin. Tapaamisia on alkuun viikon välein, myöhemmin mahdollisesti harvemmin, noin kahden kolmen viikon välein.

Niin sanottu pitkä terapia on tavallisesti tiiviimpää, usein 2-3 tapaamista viikossa, ja kestää useamman vuoden. Kesto riippuu muun muassa asiakkaan vaikeuksista ja elämäntilanteesta sekä terapeutin viitekehyksestä. Sillä tarkoitetaan terapeutin ihmiskäsitystä sekä näkökulmaa ihmisten vaikeuksien syntyyn, luonteeseen ja oireiden hoitamiseen.

Terapeutti ja asiakas sopivat yhdessä terapian kestosta ja arvioinnista.

Kuinka pitkään terapia kestää?

Kokemukseni on, että lyhytterapiassa jo puolen vuoden työskentelyllä (noin 20 tapaamista) voi asiakas saada tuntuvaa apua elämäänsä. Lyhytterapiaa tehostaa omaan arkiseen elämään viedyt harjoitukset ja taidonharjoitteet sekä mahdolliset erilaiset kokeilut.

Sellaisia voivat olla erilaiset tilanneanalyysiharjoitukset, jäsentelyharjoitukset sekä toiminnalliset harjoitukset ja päiväkirjanpito tai vaikkapa valokuvaus- ja kirjoittamistehtävät. Harjoituksista sovitaan aina yhdessä ja pyritään löytämään sinulle sopivat tavat. Tavoitteena on että taitosi ja kykysi elää elämääsi löytyisivät uudelleen.

Terapeuttisen työskentelyn menetelmät tulisi sovittaa kunkin ihmisen kulloiseenkin tilanteeseen. Itse uskon integratiiviseen , yhdistelevään työskentelytapaan. Se tarkoittaa, että tarkoituksenmukaisiksi arvioiduista näkökulmista ja menetelmistä valitsen kunkin asiakkaan ne, jotka sopivat hänelle parhaiten.

Työskentelyssä pyritään jäsentämään ongelmallisiksi koetut asiat, nimeämään ne ja löytämään muutostavoitteet. Ne voivat muuttua työskentelyn eri vaiheissa, ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Samalla pyritään sopimaan työskentelytavasta ja mielekkäistä menetelmistä. Näitäkin arvioidaan ja päivitetään työskentelyn lomassa.

Terapiassa keskustelemme sinun elämästäsi. Minulla terapeuttina ei ole tietoa siitä, millainen elämä olisi hyvä juuri sinulle tai mistä tarkalleen ongelmasi ovat voineet syntyä. Voin saada ymmärrystä niihin vain sinun kanssasi samalla, kun voit itse saada niihin ymmärrystä jakamalla niitä toisen ihmisen kanssa.

Tutkimalla nykyisyydessä ilmeneviä ongelmia (vaikeita tunteita, kielteisiä ajatuksia, jännityksiä, ihmissuhteita jne) voimme tutkia myös niiden historiaa ja merkitystä elämässäsi. Samalla pääsemme juuri sinulle ominaisten taitojen, kykyjen, lahjojen ja selviytymiskeinojen jäljille tai voimme määritellä millaisia uusia taitoja voisi olla hyödyllistä harjoitella, joiden avulla voit jälleen saada otetta elämästäsi.

Jos pohdit terapian aloittamista, jätä yhteystietosi. Otan yhteyttä ja voimme sopia ensimmäisen ajan. Jos olet epävarma, jätä silti tietosi, niin voimme keskustella tilanteestasi puhelimitse. Se ei maksa mitään eikä sido sinua mihinkään.

Terapiapalvelu Dialogos: Helsinki ja Riihimäki, Uusimaa ja Kanta-Häme

Toiminimeni on Terapiapalvelu Dialogos. Toiminta-alueeseeni kuuluvat Helsinki ja Riihimäki sekä tarpeen mukaan koko Uusimaa ja Kanta-Häme. Helsingissä vastaanottoni on Pikku-Huopalahdessa. Sinne on hyvät kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin.
VARAA AIKA tai KYSY LISÄÄ.