TAIDETERAPIA

Taideterapia jäsentää elämääsi ja edistää hyvinvointia

Taideterapia auttaa jäsentämään elämääsi ja kokemuksiasi. Se edistää hyvinvointiasi ja lisää elämääsi mielekkyyden kokemusta sekä auttaa sinua suuntaamaan elämässä eteenpäin. Käytän taideterapiaa joskus myös yhtenä osana yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Taideterapiassa tehtyjen kuvien avulla voit löytää uusia näkökulmia omaan elämääsi, itseesi ja tulevaisuuteesi. Voit irrottautua ongelmantäyteisestä kapeutuneesta näkemyksestäsi, syventää ja laajentaa kokemusta ja luoda uusia tapoja ymmärtää itseäsi, valintojasi ja elämääsi.

Taideterapia on ikkuna omaan itseen, oman mielen ja kokemusten maailmaan, joka kuvassa voi jäsentyä ja tarinoitua itselle elämyksellisesti, kokemuksellisesti, toiminnallisesti, emotionaalisesti ja kognitiivisesti.

Taideterapia liikkuu tunteiden maisemassa

Keskeistä taideterapiassa on minusta se, että kuvaa tekemällä ihminen luo samalla suhdetta tähän toimintaan, sekä kuvaan että itseensä toimijana, sekä niihin mielikuviin, tarinoihin ja tunteisiin joita pyrkii kuvaamaan ymmärtääkseen kokemushistoriaansa, sitä matkaa miten minusta tuli minä, että kokemukselliseen olemiseen tässä ja nyt ja sen suomiin mahdollisuuksiin.

Kaikki nämä suhteet sisältävät paljon tunteita. Taideterapiassa liikutaan juuri tunteiden maisemissa sekä niiden kokemusten äärellä, joille ei vielä ole muotoa eikä nimeä. Luodessaan kuvaa ihminen samalla heijastaa ja pohtii kuvan teemaa, liikettä, muotoa, kuvan herättämiä ajatuksia ja tunteita sekä sitä sisäistä puhetta, jota hän käy sillä hetkellä.

Maalatessa ja muovailtaessa on tehtävä valintoja, on toimittava tässä ja nyt. Kuvan voi ajatella olevan silta ulkoisen ja sisäisen välillä. Se on maailman ja itsen kohtaamispaikka.

Tärkeämpää kuin lopputulos on tekeminen. Kuvataiteellinen lahjakkuus tai harjaantuneisuus eivät ole tarpeellisia taideterapiassa.

Toiminnan tuloksena syntyy jotain jota voi koskettaa ja nähdä ja jonka voi jakaa toisen kanssa terapiasuhteessa. Taideterapiassa työskennellään jumien purkamiseksi ja kaaoksen jäsentämiseksi. Taideterapian voiman lähde on niissä mielleyhtymissä jotka syntyvät käytetyistä muodoista, väreistä ja liikkeestä.

Kuva edesauttaa keskustelun pysymistä sinulle merkityksellisissä, ajankohtaisissa ja arvokkaissa asioissa. Kuva mahdollistaa monipuolisen, rikastuttavan ja arvostavan keskustelun sekä uusien näkökulmien ja iduillaan olevien alkujen, uuden ymmärtämisen kehystämisen ja tutkimisen.

Kuvaa tehdessä voit puhua ääneen niin kuvin kuin sanoin, mitä kaikkea koet, tunnet ja ajattelet. Kuva mahdollistaa ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten esilletulon ja olemassa olon samanaikaisesti, mikä lisää sekä-että kokemuksen sietämiskykyä.

Taideterapia kestää tavallisesti noin 1–1,5h/kerta.

Miten taideterapiaan pääsee?

Jätä yhteystietosi. Otan yhteyttä ja voimme sopia ensimmäisen ajan. Jos olet epävarma, jätä silti tietosi, niin voimme keskustella tilanteestasi puhelimitse. Se ei maksa mitään eikä sido sinua mihinkään.

Terapiapalvelu Dialogos: Helsinki, Uusimaa ja Kanta-Häme

Toiminimeni on Terapiapalvelu Dialogos. Toiminta-alueeseeni kuuluvat Helsinki sekä tarpeen mukaan koko Uusimaa ja Kanta-Häme. Helsingissä vastaanottoni on Pikku-Huopalahdessa. Sinne on hyvät kulkuyhteydet niin omalla autolla kuin julkisilla kulkuvälineilläkin.
VARAA AIKA tai KYSY LISÄÄ.