Työnohjaus

Mitä työnohjaus on

Työnohjauksen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
Se auttaa kirkastamaan perustehtävääsi, ammatillisen kasvun ja työssä kehittymisen mahdollisuuksiasi. Työnohjauksessa käsittelemme niitä työhösi liittyviä tehtäviä ja tilanteita, joissa työntekijänä olet osallisena.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia, arvostuksia, tunteita, tavoitteita, mahdollisuuksia, toiveita ja esteitä.

Työnohjaus on vuorovaikutusta, työstä ja työssä oppimista. Työnohjaaja ei anna suoria neuvoja tai ohjeita, vaan työstä nousevia kysymyksiä, pulmia ja vaikeuksia tutkitaan yhdessä siten että ohjattava voi löytää itse tarvittavat vastaukset.

Työnohjaus on luottamuksellista ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

  • Yksilötyönohjaus
  • Esimiestyönohjaus
  • Tiimityönohjaus
  • Työyhteisötyönohjaus
  • Tyky- ja työyhteisöjen virkistyspäivät

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden; ammatillinen kasvu ja työyhteisön kehittäminen vaatii aikaa. Tapaamiset sovitaan tavallisesti 3-4 viikon välein riippuen tilanteesta ja tarpeesta, kerta 60–120 minuuttia.